Nurse Visiting Senior Male Patient At Home

Specialistische Zorg

Specialistische zorg wordt mogelijk omdat er steeds meer ziekenhuistechnologie’’ verplaatst kan worden naar de thuissituatie. Denk bijvoorbeeld aan pijnbestrijding, infuusbehandelingen of thuisbeademing dit zijn verschillende mogelijkheden die de specialistische zorg in de thuissituatie te bieden heeft.

Nurse Visiting Senior Male Patient At Home
care-worker-giving-food

Persoonlijke begeleiding

Het kan soms nodig zijn dat u extra ondersteuning nodig heeft om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook kan het zo zijn dat u na een ziekte moet leren omgaan met beperkingen hierin biedt Uzozorg u de nodige begeleiding.

  • Leren omgaan met hulpmiddelen
  • Ondersteuning bij de boodschappen doen
  • Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten
  • Behouden/stimuleren in de sociale contacten Verminderen van gedragsproblemen
happy-women

Wijkverpleging

Heeft u na een ziekenhuisopname of om een andere reden thuiszorg nodig? Dan biedt Uzozorg u deze optie. Het kan hier gaan om bijvoorbeeld: wondverzorging, sondevoeding, zwachtelen of om toedienen van injecties.
Hulp en ondersteuning bij de dagelijkse handelingen valt ook onder wijkverpleging. Wat verstaan wij onder hulp bij de dagelijkse handelingen denk u hierbij aan: Persoonlijke verzorging, medicijnen innemen, wassen, douchen, opstaan, toiletgang en naar bed gaan.

happy-women
happy senior patient with friendly female nurse

Palliatief Terminale Zorg

Als u de laatste fase van uw leven thuis in uw eigen vertrouwde omgeving wilt doorbrengen helpt UzoZorg u hierbij. De mogelijkheden die wij in de deze fase bieden zijn zeer breed. Het kan zijn dat u behoefte heeft aan nachtzorg maar er is ook de mogelijkheid om 24-uurs zorg te krijgen in deze fase. De zorg wordt volledig met u en uw naasten op uw behoeften afgestemd. De terminale fase wordt door een behandeld specialist of huisarts vastgesteld.

Bent u overtuigd?

Neem gerust contact met ons op.

Bent u overtuigd?

Neem gerust contact met ons op.